Onze diensten bestaan voornamelijk uit de volgende werkzaamheden:

Zandweg-onderhoud
Berm-onderhoud
ecologisch bermbeheer
maaien en afvoeren
klepelmaaien
bermen lichten (afnemen)
maaien rondom obstakels d.m.v. bosmaaier
Sloot-onderhoud
Intensief maaien
Plantsoen-onderhoud
Sportveld-onderhoud
Wijk-onderhoud
Stobben frezen
Snoeiwerkzaamheden
Takken knippen
Drainage doorspuiten
 
maaien en afvoeren
 
bermen lichten