Onze diensten bestaan voornamelijk uit de volgende werkzaamheden:

Zandweg-onderhoud
Berm-onderhoud
Sloot-onderhoud
maaien taluds met of zonder afvoerband
bodem reinigen met maaikorf, bodemfrees
opvijzelen taluds (taluds onder profiel brengen)
verspreiden slootspecie d.m.v. slootwalkantenfrees
Intensief maaien
Plantsoen-onderhoud
Sportveld-onderhoud
Wijk-onderhoud
Stobben frezen
Snoeiwerkzaamheden
Takken knippen
Drainage doorspuiten
 
bodem reinigen met bodemfrees
 
opvijzelen taluds