Onze diensten bestaan voornamelijk uit de volgende werkzaamheden:

Zandweg-onderhoud
Berm-onderhoud
Sloot-onderhoud
Intensief maaien
Plantsoen-onderhoud
Sportveld-onderhoud
rollen
slepen
prikken
bezanden
beluchten
doorzaaien
beregenen
doelmonden watergeven
kunstmest zaaien
drainage doorspuiten
Wijk-onderhoud
Stobben frezen
Snoeiwerkzaamheden
Takken knippen
Drainage doorspuiten
 
bezanden
 
beregenen